Bu sitenin tarayıcınız için sınırlı desteği vardır. Edge, Chrome, Safari veya Firefox'a geçmenizi öneririz.

Ücretsiz Ekspres Kargo

Gizlilik politikası

Bu çevrimiçi gizlilik politikası, yalnızca web sitemiz aracılığıyla toplanan bilgiler için geçerlidir ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler için geçerli değildir.

Online alışveriş sırasında kullandığınız kişisel verilerinizi (teslimat/fatura adresi, telefon numarası, e-posta vb.)  kimseyle paylaşmayacağız.

Kişisel verilerinizi kesinlikle özel tutmak, bunu bir gizlilik yükümlülüğü olarak üstlenmek, gizliliği sağlamak, sürdürmek ve gizli bilgilerin tamamen veya kısmen yetkisiz kullanımını, kamuya açık kullanımını veya üçüncü bir tarafa ifşa edilmesini önlemek için gerekli tüm önlemleri alıyoruz.

Tüm idari, yasal veya diğer resmi makamlar tarafından, yasal ve resmi olarak talep edildiğinde bu verileri ilgili yasal çerçevede açıklama hakkımız saklıdır.

Kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizi satmıyoruz, ticaretini yapmıyoruz, dış taraflara aktarmıyoruz. Bu durum, bu bilgileri gizli tutmayı kabul ettikleri sürece, web sitemizi işletmemize, işimizi yürütmemize veya size hizmet vermemize yardımcı olan güvenilir üçüncü tarafları kapsamaz.

Bilgilerinizi yayınlamanın yasalara uymak, site politikalarımızı uygulamak, bizim veya başkalarının haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak için uygun olduğuna inandığımızda da yayınlayabiliriz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, TB MANAGEMENT DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda açıklanan çerçevede işleyebileyecektir. Kişisel verileriniz TB MANAGEMENT DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından sınırlı, dengeli ve gerekli bir şekilde, bu açıklayıcı metinde belirtilen işleme amaçları ve hukuki sebepler doğrultusunda belirli, açık, meşru amaçlarla, aynı zamanda yasalara ve ticari itibara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerin toplanma yöntemi, işlenme amacı ve yasal dayanağı.

Kişisel verileriniz internet sitemiz tarafından Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına bağlı olarak aşağıda belirtilen amaçlarla ve hukuki sebeplerle toplanmakta ve işlenmektedir. 

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin meşru bir zemine dayalı olarak işlenmesinin gerekli olması;

Müşteri iletişim bilgilerinizi güncellemek için kimlik ve iletişim bilgileriniz,

Satış kayıtlarının açılması ve faturalandırılması için kimlik, iletişim, finans ve müşteri işlem bilgileriniz,

Ürün ve hizmet satın alımınızla bağlantılı olarak bir satış sözleşmesi akdetmek veya yürütmek için kimlik, iletişim, müşteri işlemi ve finansal bilgileriniz.

 

Bunun kanunda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için zorunlu olması hukuki dayanağına dayanarak;

Vergi Usul Kanunu kapsamında aldığınız mal ve hizmetlerin faturalandırılması için kimlik, iletişim, finans ve müşteri işlem bilgileriniz,

Kurumun resmi taleplerinin yerine getirilmesi için kimlik, iletişim ve müşteri işlem bilgileriniz,

yasal bilgilerin yetkili kurumlara verilmesi için kimlik, iletişim bilgileriniz ve müşteri işlem bilgileriniz,

Yasaların öngördüğü saklama yükümlülüklerine uygunluğunun sağlanması için işlem güvenliği bilgileriniz,

Kimlik, iletişim, müşteri işlem bilgileriniz, istek ve şikayetleriniz  ilgili tarafların beyanlarına hukuka uygun olarak cevap vermesi için gereklidir.

Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine halel getirmemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olduğuna dair yasal bir zorunluluğa dayanarak;

Mağazamızın müşterisi olduğunuz için kimlik, iletişim, müşteri işlemleri, 

Mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve takibi için mali veriler, kimliğiniz, iletişiminiz, müşteri işlemlerine ilişkin veriler, istek ve şikayetler, 

TB MANAGEMENT DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ’nin ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri de dahil olmak üzere sunduğu ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması ve ilgili iş süreçleri,

Müşteri ilişkilerini yerine getirmek için kimlik, iletişim, müşteri işlem, istek ve şikayet bilgileriniz,

Kimlik, iletişim, müşteri işlem, finansal,istek ve şikayet bilgileriniz, 

Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin yürütülmesi ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması,

Şirketimizin ve TB MANAGEMENT DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ile iş ilişkisi içinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin sağlanmasına yönelik kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans ve hukuki işlemlere ilişkin bilgileriniz,

TB MANAGEMENT DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ’nin ticari ve iş stratejilerini belirlemek ve uygulamak için kimlik, iletişim, müşteri işlemleri, istek ve şikayetlerinize ilişkin bilgileriniz,

Hukuki davaların takibi ve icrası için kimlik, iletişim, müşteri işlemi, işlem güvenliği, finans, hukuki işlem, talep ve şikayet bilgileriniz,

Bilgi güvenliği süreçleri için yaptığınız işlemlerin güvenlik verileri,  

Denetim ve etik faaliyetler için yasal işlem, kimlik, iletişim, müşteri işleminiz, mali durumunuz, talep ve şikayet bilgileriniz, 

Müşteri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesine yönelik kişisel verileriniz, iletişiminiz, müşteri işlemleriniz, finansmanınız, talep ve şikayetleriniz ve kurumsal iletişim bilgileriniz,

Kimliğiniz, çekilişler, kampanyalar, yarışmalar, promosyonlar veya promosyon etkinlikleri düzenlemek için iletişim bilgileriniz.

Hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğuna dair hukuki bir zorunluluğa dayanarak;

Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması için kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikayet bilgileriniz,

Kişisel verilerin genel zamanaşımı süresi içinde saklanmasına ilişkin tespit, iletişim, müşteri işlemi, talep ve şikayetleri ileride doğabilecek olası ihtilaflarda delil teşkil etmek üzere delil niteliği taşımaktadır.

Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasasına Uygunluk

COPPA’nın (Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası) gerekliliklerine uyuyoruz, 13 yaşından küçük hiç kimseden bilgi toplamıyoruz. Web sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz en az 13 yaşında veya daha büyük olan kişilere yöneliktir.

 

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, TB MANAGEMENT DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan çerçevede işleme tabi tutabilecektir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından işbu bilgilendirme metninde belirtilen işlenme amaçlarına, hukuki sebeplere ve iyi niyete uygun olarak sınırlı, ölçülü, belirli ve yasal amaçlar için gerekli şekilde işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi, İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi.
Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar (“Amaçlar”) kapsamında elektronik ortamda online başvuru formu/İletişim Formu/Başvuru Formu, çağrı merkezi, mobil uygulamalarımız, kısa mesaj, e-posta ve görüşmeler yoluyla fiziki ortamda gerçekleştirilmekte olup, Şirketimiz ile iletişime geçtiğiniz formlar aracılığıyla toplanır.
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen amaçlarla ve hukuki sebeplerle sağlanmaktadır. Koşullarda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına göre toplanmakta ve işlenmektedir.

Bir sözleşmenin oluşturulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin hukuki sebebe dayalı olarak işlenmesinin gerekli olması;
Müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi için kimlik ve iletişim bilgileriniz, Satış kayıtlarının açılması ve faturalandırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi için kimlik, iletişim, finans ve müşteri işlem bilgileriniz,

Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin satın alınması nedeniyle satış sözleşmesinin oluşturulması veya ifasına ilişkin kimliğiniz, iletişim, müşteri işleminiz ve finansal bilgileriniz.
Kanunda, açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki nedenlere dayanarak;
Vergi Usul Kanunu çerçevesinde aldığınız mal ve hizmetlere ilişkin fatura düzenlenmesi için kimlik, iletişim, finans ve müşteri işlem bilgileriniz,

Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi için kimlik, iletişim ve müşteri işlem bilgileri, Mevzuattan elde edilen bilgilerin yetkili kuruluşlara sunulması için kimlik,
iletişim, müşteri işlem bilgileri, Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması amacıyla işlem güvenliği bilgileriniz,

Gerekli işlemlerin yapılabilmesi ve ilgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması için kimlik, iletişim, müşteri işlem, istek ve şikayet bilgileriniz.
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplere dayanarak;

Mağazanın müşterisi olmanız sebebiyle, muhasebe kayıtlarının tutulması ve mali işlerin takibi için kimlik, iletişim, müşteri işlemleri ve mali verileriniz saklanmaktadır,

Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri de dahil olmak üzere, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetler hakkında halkın kendisine fayda sağlaması hakkında gerekli ve ilgili iş birimlerimiz tarafından gerçekleştirilecek iş süreçleri için kimlik, iletişim, müşteri, işlem, istek ve şikayet bilgileri, Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, istek ve şikayet bilgileriniz,

Şirketimiz tarafından yürütülen ve ilgili iş birimlerinin gerektirdiği şekilde ilgili iş faaliyetleri kimliğin gerçekleştirilmesi ve iş süreçlerinin yürütülmesi için iletişim, müşteri bilgileri, istek ve şikayetler, finansal bilgileriniz, Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkilerinde bulunan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin sağlanması için kimliğiniz, iletişiminiz, müşteri işlem, finans, işlem bilgileriniz,
Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması için kimlik, iletişim, müşteri işlem, istek ve şikayet bilgileriniz,
Hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlemi, işlem güvenliği, finans, hukuki işlem, talep ve şikayet bilgileriniz, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesine yönelik işlem güvenliği, kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikayet, finans, denetim ve etik faaliyetlerin yürütülmesi için yasal işlem bilgileriniz,

Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans, talep ve şikayet bilgileriniz,

Çekilişler, kampanyalar, yarışmalar, promosyonlar ve reklam faaliyetleri için kimlik ve iletişim bilgileriniz.
Bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu hukuki sebebe dayanarak;
Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması için kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikayet bilgileriniz, İleride doğabilecek olası ihtilaflarda delil teşkil etmek amacıyla genel kısıtlama süresi için kişisel verilerin saklanması amacıyla kimliğiniz, iletişiminiz, müşteri işleminiz, talep ve şikayetiniz, finans, hukuki işlem, işlem güvenliği bilgileriniz, Açık rızanızın huzurunda; eğer, Kimlik, iletişim, müşteri, işlem, istek ve şikayetlerinizin pazarlama sürecimiz ile iletişime geçerek, verilerinizin şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi de dahil olmak üzere, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin profilini çıkarma ve ilgili kişilerin beğenilerini analiz etme faaliyetleri, alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş ve kişiye
tanıtılmasını öneren ve amacına uygun işleme, Kimlik ve iletişim bilgileriniz ticari elektronik iletilerin gönderilmesi amacıyla reklam, tanıtım vb. işlenmesinde kullanılabilir.
İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği;

Kişisel verileriniz doğrultusunda yukarıdaki amaçların yerine getirilmesi; Ülkede yerleşik iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, grup şirketlerimiz, kanunun 8. maddesinin açıkça öngördüğü ve yasal yükümlülüklerimiz kapsamında yetkili
kamu kurumları ve özel şahıslar. İlgili Kişiler Kanunu’nun 11. maddesinde

belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Haklar maddelerle belirtildi.

Bizimle iletişime geçerek ulaşabileceğiniz kişisel verileriniz:
● İşlenip işlenmediğini öğrenin;
● İşlenmişse bilgi talep edin;
● İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenin;
● Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini istemeyin;
● Kanunun 7. Maddesi: Maddede belirtilen şartlara uygun olarak
silinmesini/yok edilmesini isteme;
● Yukarıdaki fıkralar uyarınca yapılan işlemlerin devredildiği üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme;
● Münhasıran otomatik sistemler tarafından analiz edilmesi nedeniyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
● Kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde
zararın tazminini talep etme hakkınız bulunmaktadır.
TB MANAGEMENT DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE YÖNETİM
ANONİM ŞİRKETİ tarafından Kişisel Verileri işlenen Veri Sahipleri tarafından
yapılacak şikayetler en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.