Bu sitenin tarayıcınız için sınırlı desteği vardır. Edge, Chrome, Safari veya Firefox'a geçmenizi öneririz.

Ücretsiz Ekspres Kargo

Hizmet şartları

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR

İşbu sözleşme;

İşbu maddenin a bendinde unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine yer verilen SATICI ile (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır) ile b bendinde bilgilerine yer verilen (Sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

a)SATICI

Unvanı: TB MANAGEMENT DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: AYAZAĞA MAH. MİMAR SİNAN SK. SEBA OFFICE NO:21 D İÇ KAPI NO:45 SARIYER/ İSTANBUL

VD./No: 8331100862

Mersis: 0833110086200001

Telefon: +905309191525

E-Mail: info@etnashirts.com

 

b)ALICI

Adı/Soyadı:

Adresi:

Telefon:

E-mail:

 

c) Fatura Bilgileri

Adı Soyadı/ Unvaı:

Adresi:

Telefon:

E-mail:

2-TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

Alıcı : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
Bakan : Ticaret Bakanı’nı,
Bakanlık : Ticaret Bakanlığı’nı,
Kanun : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
Sipariş Veren : Bir mal veya hizmeti satıcıya ait https://etnashirts.com/ adlı internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
Sözleşme : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu Sözleşme’yi,
Taraflar : SATICI ve ALICI’yı,
Ürün veya Ürünler : Alışverişe konu olan taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü ürünleri, ifade eder
Yönetmelik : Mesafeli Satışlar Yönetmeliği’ni ifade etmektedir.
Mücbir Sebep Halleri Nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşım kesintisi, altyapı ve internet arızaları, yangın, deprem, sel baskını, diğer doğal afetler ile salgın hastalık gibi olağanüstü olayları, kargaşa, yaygın şiddet hareketleri, grev veya resmi makamların düzenlemeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Taraflar’ın yükümlülüklerini yerine getirmesini objektif olarak engelleyebilecek veya geciktirebilecek nitelikteki durumlar.

 

3- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait https://etnashirts.com/ alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 29188 Resmi Gazete Sayılı Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin taahhüt edilmesidir.

4-SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

4.1. Sözleşmede belirtilen fiyat dahil tüm taahhütler, değiştirilinceye ve güncelleme yapılıncaya kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen vaatler ve fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.2. SATICI sitede bulunan fiyatlar ile mağazalarında bulunan fiyatlar arasında oluşabilecek farklardan sorumlu değildir. Site üzerinden verilen siparişlerde sitede sipariş esnasında sipariş özet sayfasında verilen fiyatlar geçerlidir.

4.3. SATICI, sitedeki resimlerde ürünlerin renklerini gerçek renklerine en uygun şekilde göstermeyi hedefler. Ancak kullanıcının ekran ayarları, farklı ekran tipleri dolayısı ile oluşabilecek farklardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

4.4. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün Kodu Renk Beden Birim Fiyat Adet Tutar
Toplam: -TRY (Vergiler Dahil)
İndirimler: -TRY (Vergiler Dahil)
Kargo Ücreti: -TRY (Vergiler Dahil)
Genel Toplam: -TRY (Vergiler Dahil)

5- ÖDEME VE TESLİMAT

5.1. ALICI aşağıdaki tabloda yer verilen ödeme ve teslimata ilişkin bilgilerin kendine ait olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir hata bulunmadığını, ALICI tarafından verilen bilgilerde bir eksiklik ya da yanlışlık olmasından kaynaklanan sebeplerle teslimatın yapılamaması yahut geç yapılması halinde SATICI’nın sorumluluğunun bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

Ödeme Şekli ve Planı
Teslimat Adresi
Teslim Edilecek Kişi
Fatura Adresi
Sipariş Tarihi
Teslim Şekli

5.2. Sözleşme konusu ürün, “6502sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” ile “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik” gereğince belirlenen yasal 30 günlük süreyi aşmamak kaydı ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa kargo şirketi aracılığıyla teslim edilir.

5.3. Ürün teslimi, işbu sözleşmede belirtilen teslim almaya yetkili kişi/kuruluştan başkasına yapılmayacaktır. Teslimat esnasında, teslim almaya yetkili kişilerin kimlik ibrazı zorunludur. Bu kişiler, kimlik ibraz etmedikleri takdirde kendilerine teslimat yapılmaktan imtina edilecektir. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kişilere teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI’ya herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

5.4. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

5.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için ürün bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden muaf olacaktır.

5.6. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu durumda nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

5.7. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkini haizdir.

5.8. SATICI sipariş konusu mal yada hizmet ediminin yerine getirilmesinin; mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü durumlar nedeni ile imkansızlaştığı hallerde ve haklı bir nedenle sözleşme konusu ürünün tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar ödediği şekilde kendisine geri ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra en geç 10 (on) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılması için geçen sürenin SATICININ sorumluluğunda olmadığını ve SATICIYA bu süreçle alakalı olarak hiçbir sorumluluk yüklenmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

5.9. YURTDIŞI gönderimlerinde Ülkeler tarafından belirlenmiş, farklı tutarlarda ki gümrük masrafları ALICIYA aittir.

5.10. ALICI, kredi kartı ile yapılan ödemelerde, kredi kartı faiz oranlarının, Müşteri ile banka arasındaki sözleşme kapsamında uygulanacağını kabul eder.

6- CAYMA HAKKI

6.1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa teslim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin mali reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakki süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. Cayma hakkının kullanılması için SATICI’ya yapılacak olan cayma bildirimi, malın tesliminden itibaren 7 (yedi) günlük süre içinde Mesafeli Satış Sözleşmelerine Dair Yönetmelik gereğince ALICI tarafından, yazılı veya bir sürekli veri taşıyıcısı yoluyla yapılmalıdır. O nedenle ALICI SATICI’nın yukarıda yer alan açık adresine yazılı, e-mail ile veya https://etnashirts.com/ adresine e-mail aracılığıyla iade talep etmelidir.

6.2. Cayma hakkının kullanılması halinde,

a) kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürün, SATICI’ya gönderilmek üzere kargoya teslim edilirken fatura aslı da, iade bölümü doldurularak (İade edilmek istenen ürünün faturası bir kurum adına düzenlenmiş ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte) ürün ile birlikte cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin yöneltildiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde ALICI tarafından SATICI’ya gönderilmesi gereklidir.

b) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşması ve faturasıyla birlikte ürünün teslim edilmesinden itibaren en geç 7 (yedi) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan tüm belgeleri ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür.

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

e) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

6.3. İade tutarları sipariş esnasında kullanılan ödeme metodu ile geri ödenir. Kredi kartına yapılacak olan iade ödemelerinde ilgili banka kuralları saklıdır.

6.4. Yurtdışından iadeniz için size ulaşan irsaliye, fatura veya iade değişim kartı ile birlikte aşağıda belirtilen iade adresine ürünün kendisine ve ambalajına zarar gelmeyecek şekilde SATICI’ nın çalıştığı kargo firması ile iade edebilirsiniz. İade masraflar ve ürünü ülkenize girerken ödenen vergileri müşteri tarafından karşılanacak. Yurt dışı alışveriş iadesinde kargo ücreti müşteriye ait olup, iade edilecek tutardan düşülecektir.

7- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

7.1.ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda; ALICI, cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca ALICI, niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda cayma hakkını kullanamaz. O nedenle; ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibarıyla geri gönderilmeye elverişli olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar ile ses veya görüntü kayıtlarının, yazılım programlarının ve bilgisayar sarf malzemelerinin ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir.

7.2.Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iade edilebilir.

7.3.ALICI tarafından iadesi talep edilen ürünün bu sözleşmenin 7.1. ve 7.2. maddelerinde sayılan ürünlerden biri olması yahut da 6.1. maddede belirtilen koşulları taşımaması halinde bu durum SATICI tarafından ALICI’ya derhal bildirilecektir.

8- ALICININ TEMERRÜDÜ

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüte düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüte düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9- ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

9.1. ALICI, siteye üye olurken veyahut sipariş verirken verdiği; vergi numarası, vergi dairesi bilgileri ile diğer tüm bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal tazmin edeceğini taahhüt eder.

9.2. ALICI, Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli, teslimatı, cayma hakkı ve diğer hususlara ilişkin olarak sunulan Ön Bilgilendirme Formu’nu incelediğini, kendisine mevzuatta öngörülen gerekli tüm bilgilendirmenin yapıldığını ve elektronik ortamda teyit ettiğini beyan eder.

9.3. ALICI, web sitesini kullanırken mevzuata uygun davranmayı kabul eder. ALICI, web sitesini hiçbir şekilde kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara uygun olmayan bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, başkalarının web sitesini kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı (spam, virüs, truva atı vb.) işlemlerde bulunamaz. Aksi takdirde, tüm hukuki ve cezai yükümlülük münhasıran ALICI’ya aittir. Ayrıca mevzuat veya Sözleşme’nin ihlali nedeniyle, SATICI’nın ALICI’ya karşı yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

9.4. SATICI’nın web sitesinde ilan ettiği promosyonları/kampanyaları ve hediye çeklerinin geçerliğini dilediği zaman durdurma, güncelleme veya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. ALICI’nın web sitesi üzerinden vereceği her sipariş öncesinde promosyon/kampanya, hediye çeki kullanım koşullarını incelemesi gerekmektedir.

9.5. ALICI, aksi web sitesi üzerinden açıkça bildirilmediği takdirde, aynı siparişte birden fazla promosyon, kampanya veya hediye çekinden yararlanamaz.

9.6. ALICI, Sözleşme konusu Ürünler’i teslim almadan önce muayene etmelidir. Tahrip olmuş, ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Ürün’ü teslim alması veya eksik bir Ürüne ilişkin SATICI’ya derhal bildirimde bulunmaması halinde, sorumluluk ALICI’ya aittir. Aksi takdirde, ALICI tarafından teslim alınan Ürün’ün hasarsız, eksiksiz, sağlam ve Siparişteki taleplerine uygun olduğu kabul edilecektir.

9.7. Ürün, ALICI’nın sipariş verirken bildirdiği adrese teslim edilecektir. ALICI’nın sonradan adresi değiştirebilmesi mümkün değildir. Müşteri veya belirlediği alıcının teslimat adresinde bulunmaması, Ürün’ü teslim almaması veya hatalı adres bildirilmesi durumunda SATICI, hiçbir sorumluluk kabul etmez, bu durumda SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün ALICI’nın kusurundan dolayı beklemiş olması ve/veya Ürün’ün teslim edilememesi nedeniyle SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI’ya aittir.

10– YETKİLİ MAHKEME

10.1. Taraflar, Sözleşme”nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkili olacağını kabul etmiştir.

10.2. SATICI şikayet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

1/1/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

 1. a) 280 (on bin iki yüz seksen) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri’ne
 2. b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 280 (on bin iki yüz seksen) Türk Lirası ile 15.430 (on beş bin dört yüz otuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri’ne
 3. c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 430 (on beş bin dört yüz otuz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri’ne

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

11– ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

11.1. ALICI, SATICI’ya ait https://etnashirts.com/ adlı internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve cayma hakkına ilişkin Ön Bilgilendirme Formu’nu okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.2. ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdedilmesinden önce, Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgileri ile cayma hakkına ilişkin bilgileri de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

11.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve mevzuat uyarınca teslimi zorunlu olan hallerde garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden mükelleftir.

11.4. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi bastan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

11.5. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva ati, vb.) işlemlerde bulunamaz.

11.6. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nin kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi isleten kisiyi desteklememekte ve link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

11.7. İşbu mesafeli satış sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı işbu sözleşmeye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

11.8. SATICI’nın, Sözleşme ve diğer yan protokollerde yer alan yükümlülüklerinin Mücbir Sebep Halleri veya objektif olarak kendi kusurundan kaynaklanmayan diğer nedenlerle yerine getirilememesi durumunda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

12– YÜRÜRLÜK

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçeklemesi durumunda ALICI işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu Sözleşme’nin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI :

ALICI :

TARİH :

 

 

Şartlar ve koşullar

İşbu Web Sitesi https://etnashirts.com’un (“Web Sitesi”) tüm hakları TB MANAGEMENT DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE YÖNETİM A.Ş.’ye aittir.

Web Sitesinin Kullanıcılar tarafından kullanımı aşağıdaki hüküm ve koşullara tabidir. Lütfen Web Sitesini kullanmadan önce aşağıdaki Web Sitesi Kullanım Koşullarını dikkatlice okuyun. Web Sitesini kullanmaya başladığınızda, bu Kullanım Koşullarını kabul ettiğiniz anlamına gelir. Kullanım Koşulları, Web Sitesi ve Web Sitesi kapsamında sunulan uzantı hizmetleri de dahil olmak üzere, Web Sitesinde sunulan ürün, fikir ve sanat eserlerini, önceden herhangi bir ihtara veya geri bildirime gerek olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Web Sitesi Sahibinin, Kullanım Koşullarında yapacağı herhangi bir değişiklik, Web Sitesinde yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girecektir. Web Sitesi üzerinden verilen hizmet, ürünlerin söz verilen süre içerisinde kargo firması tarafından size zarar görmeden teslim edilmesidir.

Kullanım Koşulları, Web Sitesinde bulunan bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sürekli olarak kontrol eder. Ancak bu bilgilerin her zaman güncel olmayabileceği Kullanıcılar tarafından göz önünde bulundurulmalıdır. Web Sitesine ait tüm fikri mülkiyet hakları (Web Sitesinde bulunan bilgiler, makaleler, görseller, markalar, sloganlar ve diğer işaretler, sayfa düzeni vb.) münhasıran Web Sitesi Sahibinin mülkiyetindedir.

Web Sitesi’nde sunulan fikri mülkiyetin kısmen veya tamamen kopyalanarak, değiştirilerek, yayınlanarak, çevrimiçi veya diğer ortamlar kullanılarak gönderilmesi, dağıtılması, satılması net ve kesindir. İşbu “SİTE KULLANIM ŞARTLARI SÖZLEŞMESİ”nden doğacak her türlü ihtilaf Türk Hukukuna tabi olup, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Bu formun ve tarafımıza yazılı olarak verdiğiniz bilgilerin kişisel olarak size ait olduğu konusunda bilgilendirildiğinizi, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm kişisel verilerim aracılığıyla sağladığınız; 6563 sayılı elektronik ticaret yönetmeliği promosyon kapsamında sadece bilgilendirme amaçlı olmak üzere bu siteye, iş ortaklarına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun tüm kurumlarına, satış geçmişi oluşturulmasına istinaden, Fatura Oluşturma, ürünü teslim etmek için basılı iletişim materyalleri, e-fatura göndermek, haber bültenleri göndermek, çeşitli promosyon ve pazarlama iletişim kampanyaları hakkında sizi bilgilendirmek, müşteri analizi yapmak, müşteri sadakatini artırmak.

Bizimle iletişime geçerek kişisel verileriniz;

 1. a) İşlenip işlenmediğini öğrenmek
 2. b) İşlenmişse bilgi talep etme
 3. c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek
 4. d) Yurtiçi/yurt dışı transfer edilen irtibatları öğrenmek
 5. e) Eksik/yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini istememek
 6. f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlara uygun olarak silinmesi/yok edilmesi talebi
 7. g) Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin devredildiği üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 8. h) Münhasıran otomatik sistemler tarafından analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 9. i) Kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde zararın tazminini talep etme hakkınız vardır. Yukarıda sayılan haklarınızla ilgili taleplerinizi ilgili kişi olarak info@etnashirts.com adresine iletebilirsiniz.

Gelen talepleri en geç 30 gün içinde değerlendirip sonuçlandıracağız.

 

SİTEYE ERİŞİM

Ekipmanınızın (bilgisayar, dizüstü bilgisayar, netbook, tablet veya diğer mobil cihaz) Web Sitesine erişmenizi ve Web Sitesini kullanmanızı sağlamak için gerekli tüm teknik özellikleri karşılamasını ve Web Sitesi ile uyumlu olmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

Web Sitesi’nin kullanımı, Web Sitesi’nde sunulan ve sağlanan bilgilerin kullanılması sonucunda ifşa edilebilecek her türlü bilgisayar virüsü, Truva atı ve benzeri kötü amaçlı yazılımlar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, buna dayalı davranışlar Kullanıcıların, Katılımcıların veya diğer üçüncü kişilerin herhangi bir nedenle uğrayabilecekleri doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan ve/veya kayıplardan Site Sahibi’nin hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.Kullanıcılar, bahsi geçen zararlardan dolayı bu Web Sitesinden herhangi bir ad altında herhangi bir talepte bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.